Disclaimer

Vergelijken en overeenkomsten

Wij bieden consumenten en zakelijke gebruikers de mogelijkheid om energiecontracten te vergelijken en overeenkomsten met energieleveranciers af te sluiten. Nieuwenergiecontract.com is een onafhankelijke entiteit en handelt naar ons beste vermogen, op basis van actuele informatie. We zijn niet gelieerd aan enig belanghebbend bedrijf.

Onafhankelijkheid en zorgvuldigheid:

De informatie op onze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij houden de controle over de getoonde informatie en handelen zonder enige beïnvloeding van aanbieders. We hebben geen voordeel bij het prioriteren van een specifieke aanbieder. Echter, wij kunnen geen garanties geven over de juistheid van de verstrekte informatie en adviezen.

Aansprakelijkheid:

Nieuwenergiecontract.com aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verouderde, onjuiste of onvolledige informatie als gevolg van snelle ontwikkelingen, prijswijzigingen, technische storingen of andere omstandigheden. Gebruikers dienen op eigen risico en verantwoordelijkheid actie te ondernemen op basis van de verstrekte informatie en adviezen.

Wet Koop op Afstand:

Indien je om welke reden dan ook een dienst niet wenst af te nemen, heb je het recht om de overeenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden.

Copyright:

Niets van deze site Nieuwenergiecontract.com mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuwenergiecontract.com.

Scroll naar boven